Photo

Happy national dog day! #nationaldogday #lookatthisface

Photo

Why Boston why? Uggs really? #wtf #boston

Video

My little guy…

Photo

Happy Birthday Gilly! Love my baby boy! #dogsofinstagram #puppy #birthday πŸΆπŸΆπŸŽ‰πŸΆπŸΆ

Photo

Submitted for the approval of the Midnight Society, I call this story… #snick #mynewfavoriteshirt

Photo

Someone is afraid to leave my side because of all the boom booms that are going off. #fireworks #dogsofinstagram

Video

Last time I saw you
We had just split in two.
You were looking at me.
I was looking at you.
You had a way so familiar,
But I could not recognize,
Cause you had blood on your face;
I had blood in my eyes.
But I could swear by your expression
That the pain down in your soul
Was the same as the one down in mine.

Source: youtube.com
Video

My wacky doodle! #dogsofinstagram #puppy #video

Photo

Best purchase ever. #summer

Photo

His name is Doodle. Wacky Doodle. #pup #rescuemom